Plateinnspilling

Siste helga i september var vi en tur i studio for å spille inn en messe skrevet av Bjørn Andor Drage for band og kor. Messa ble skrevet til Nord- Hålogalands bispedømme sitt 200 - årsjubileum i 2004. Vokal Nord framførte den under fjorårets TIK (Tromsø Internasjonale Kirkefestival), og vi syntes den var en innspilling verdig. Resultatet skal bli til en plate, så bare følg med!