"Fra innst tel ytterst" på Senja

Vi markerer komponist Knut Nystedt sitt hundreårsjubileum med å sette opp en konsert ved navn "Fra innst tel ytterst - eller motsatt" to forskjellige steder på øya Senja i Troms. 

Konserten fokuserer på Knut Nystedts kormusikk, både folketonearrangementene og de store engelskspråklige motettene.

Samtidig settes disse stykkene sammen med verk av en annen norsk komponist fra nesten samme generasjon; Bjarne Sløgedal. 

Begge komponistene representerer en storhetstid for den typiske kormotetten som var utbredt både i konsertrepertoarene og i den liturgiske bruken. Musikken gjenspeiler også utviklingen av norske kor; stykkene representerte i sin tid noe nytt fordi de satte krav til korenes tekniske nivå. Og stykkene har i sin tur inspirert nye generasjoner av komponister til å skrive musikk med et mer espressivt og moderne uttrykk.

En tredje del av Vokal Nords program består av skandinaviske verk som er inspirert av joik eller av de klanger man gjerne forbinder med etnisk musikk. Også et par av vinnerstykkene fra komposisjonskonkurransen blir vist fram for publikum.

Her kan du lese artikkel om konsertene i Troms Folkeblad